Ledarakademi

VGB IF har startat en Ledarakademi för att utbilda och förbereda våra framtida ledare som ska vara ansvariga för att hämta barnen till våra aktiviteter. Akademin sträcker sig från höstterminen till slutet av vårterminen och ger deltagarna den kompetens de behöver för att bli framgångsrika ledare både inom föreningen och i framtida jobb.

Ledarakademin inleds med en ansökningsprocess, där vi väljer ut ett visst antal platser. De utvalda ledarna genomgår förberedande utbildningar, inklusive grundtränarutbildning och domarutbildning i basket och fotboll, skadehantering, krishantering och NPF-utbildning, samt grundläggande utbildning i simning och gymnastik.

Efter de förberedande utbildningarna har vi en kickoff på Gröna Lund för att bygga laganda. När skolverksamheten startar den 16 september, förväntas ledarna ha genomgått sina förberedande utbildningar och vara redo att leda aktiviteterna.

Under säsongen fortsätter ledarna att utvecklas genom regelbundna utbildningstillfällen:

Oktober: Pedagogik, struktur och planering.

November: Konflikthantering och kommunikation.

December: Föreningslära och ekonomi, samt stärkande gemenskap med en skidresa.

Januari: Mini kickoff och utbildning inom ledarskap.

Februari: Självkänsla och självförtroende.

Mars: Kost och träningslära.

I april har vi ett utvärderingsmöte för att sammanfatta och reflektera över året. I maj genomgår ledarna ett test för att bedöma kunskapen efter alla utbildningar, och i juni avslutas akademin med en helgresa och en avslutningsceremoni med diplomutdelning.

För att få sitt diplom behöver ledarna inte bara genomgå alla utbildningstillfällen, utan också vara aktiva ledare under hela säsongen och ha avklarat ett visst antal träningspass.

Ansök nu för att bli en del av VGB IF Ledarakademi och utvecklas till en kompetent och inspirerande ledare!

 

Varför VGB?

Vi är en multiidrottsförening med visionen om att erbjuda flertalet idrotter i Järvaområdet. Samverkan ska vara etablerad med alla skolor runt om i Järva.

Skollag

Elinsborgsskolan

Enbacksskolan

Gullingeskolan

Hjulstaskolan

Kontakta oss

Vision Generation Boll IF

Hagstråket 9, 163 62 Spånga 

 

info@vgbif.se

© Vision Generation Boll Idrottsförening 2024 | Powered by Simon Khalaf